Dự Án – Vườn Trong Phố -(Mẫu)

Chủ đầu tư TPCR
Địa điểm Q12. HCM
Diện tích 10ha
Dự mở bán 2025
Hình thức thanh toán Linh động
Ưu điểm Môi trường sống xanh
Ảnh Mẫu