banner
BẤT ĐỘNG SẢN AN CƯ

banner
ĐẦU TƯ QUỸ ĐẤT

banner
BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP

16

Các dự án

BĐS AN CƯ5-10 ha

Quận 12

Hồ Chí Minh

Mở bản từ năm 2025

BĐS CÔNG NGHIỆP1-5 ha

Quận 12

Hồ Chí Minh

Hình thức thuê linh hoạt

ĐẦU TƯ QUỸ ĐẤTQuỹ đất sạch

Quận 12

Hồ Chí Minh

Liên kết mở rộng hợp tác