Dự Án – Kho Xưởng 01

Chủ đầu tư TPCR
Địa điểm Q12. HCM
Diện tích 20ha
Dự mở thuê 2024
Hình thức thanh toán Linh động
Ưu điểm Thuê kinh doanh hoặc làm kho xưởng lâu dài
Ảnh Mẫu