Bất động sản

Với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, trong suốt nhiều năm vừa qua, chúng tôi đã chuẩn bị một số lượng lớn bất động sản cho thuê và để triển khai xây dựng và kinh doanh.

Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực giải quyết vấn đề thiếu nhà ở như đã phát triển và đô thị hóa các quận huyện, thành phố đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc ổn định an cư cho người dân. Bình quân hàng năm thành phố đã xây dựng trên 500.000m2 nhà ở (khoản 10.000 căn hộ). Tuy nhiên, tốc độ xây dựng nhà ở vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu của nhiều tầng lớp nhân dân trong và ngooài thành phố.

Mặc dù thành phố đã cố gắng phấn đấu, tuy nhiên kinh phí của ngân sách trong lĩnh vực xây dựng nhà ở là rất lớn mới có thể đáp ứng nổi cho nhu cầu phát triển. Do đó nhà nước đã có chủ trương xóa bao cấp trong lĩnh vực nhà ở đi đôi với chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở tạo động lực phát triển quỹ nhà ngày càng nhiều của thành phố trong tương lai.

Để đảm bảo nhu cầu về nhà ở theo kịp tốc độ gia tăng dân số của thành phố (khoảng 150.000 người/năm) và để chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân trên đầu người hiện nay từ 5.3m2 lên 10m2 đến 12m2 (vào năm 2020) theo chủ trương của thành phố, mỗi năm thành phố phải xây dựng khoảng 50.000 căn hộ (tương đương 3,000,000m2) thông qua các chương trình xây dựng nhà ở.

Hưởng ứng chính sách chủ trương của Đảng và nhà nước Cty CP CN – TM Tân Phú Cường với chức năng và năng lực của mình, đứng ra đầu tư xây dựng nhiều khu nhà ở ở Hóc Môn – Củ Chi thuộc thành phố nhằm thực hiện chương trình nhà ở, góp phần tăng thêm diện tíchđất ở, giải quyết việc làm lao động, góp phần cải tạo cảnh quan đô thị các vùng ngoại thành, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các huyện ngoại thành quản lý xây dựng đô thị quy hoạch đã phê duyệt.

XEM CHI TIẾT

Dệt nhộm

Chúng tôi đã thực hiện chiến lược phát triển ngành dệt nhuộm bằng cách mua lại xưởng nhuộm Hưng Phước tại KCN Sóng Thần. Chúng tôi cũng chuẩn bị mở rộng việc kinh doanh nhuộm và đầu tư mua thêm đất tại KCN Lê Minh Xuân.

XEM CHI TIẾT