Việt Nam đã thiệt hại khoảng 3.600 tỷ đồng vì dịch tả lợn châu Phi